Algemene Voorwaarden

  • Een coachtraject bestaat gemiddeld uit 4 tot 6 gesprekken. Afhankelijk van de coachvraag zijn meer of minder gesprekken mogelijk. Voor extra gesprekken wordt een los consult berekend à €75,-
  • Een coach sessie duurt ca. 90 minuten en vindt 1 x per 2 weken plaats (of anders in onderling overleg)
  • Een coach sessie kan tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de coach sessie alsnog gefactureerd. 
  • De coach sessie vindt plaats in mijn praktijkruimte in Prinsenbeek (aan huis, 2e verdieping)
  • Er wordt gefactureerd per sessie op basis van de actuele tarieven zoals vermeld op de menukaart
  • Voor de pakketten geldt dat facturatie plaats vindt voorafgaand aan de 1e coach sessie
  • Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket of vanuit het opleidingsbudget
  • Voor overige Algemene Voorwaarden en Richtlijnen AVG die van toepassing zijn op overeenkomsten afgesloten met Coachpraktijk Your Recipe klik hier